Med min lange erfaring i projektledelse, ledelse, socialt entreprenørskab og CSR,
kan jeg indtræde som konsulent for jeres virksomhed.

Procesledelse

Forandringsledelse, facilitering, workshops med systematisk inspireret tilgang.

Igennem dialog med jer formuleres det ønskede formål og udbytte for samarbejdet ud fra det bagvedliggende behov.

Med det som afsæt designer jeg rammerne for at nå det ønskede, og jeres medarbejdere vil bidrage med det indholdsmæssige, da I er eksperter i jeres egen virksomhed og kultur.

Processen kan vare 1/2 dag, flere dage samlet eller fordelt over måneder.

Jeg har knap 20 års erfaring i feltet og bruger elementer af procesforståelsen i mit daglige virke.

I en årrække på ti år var jeg vejleder og eksaminator i Kaospiloternes processemester.

Henover et par år var jeg eksempelvis procesleder for en kulturforandringsproces hos en afdeling på ca. 250 mennesker på Aalborg Sygehus.

Her kan du læse en anbefaling fra Kaospiloterne på baggrund af mit arbejde.

Projektledelse

Jeg kan indtræde som projektleder i et eksternt projekt i en afgrænset periode med en arbejdsuge, der ligger under 15 timer.

Siden 2016 har jeg været ansvarlig for et modul i projektledelse hos den Koordinerede Ungdomsuddannelse i Aarhus.

Med Verdens mest berejste Pølsevogn har jeg gennemført 1-2 rejser årligt siden 2003.

I 2004 udarbejdede jeg koncept til Ebelfestival i Ebeltoft og var projektleder det første år.

I 2009 var jeg projektleder for Aarhus Kommune Børn & Unge’s aktiviteter i Aarhus Festuge. 

Sparring

Ønsker du sparring indenfor felterne, iværksætteri, konceptudvikling, socialt entreprenørskab og CSR tilbydes dette på timebasis.

Siden 2003 har jeg hos Verdens mest berejste Pølsevogn har 20-35 CSR-partnere og derfor en solid erfaring med CSR og aktivering deraf.

Jeg er tilknyttet Væksthus Midtjylland og har indtil videre rådgivet fire virksomheder i deres ønske om opstart og vækst.

 • Forventningsafklaring
 • Værdiafklaring
 • Visionsafklaring
 • Intern udvikling via interviews
 • Teambuilding
 • Strukturering
 • Strategiudvikling
 • Opgaveprioritering
 • Teamkultur
 • Kreativ kultur og kreativ udvikling
 • Coaching
 • Idéudvikling
 • Kreativitet
 • Innovation
 • Foredrag og undervisning i social entreprenørskab og projektledelse
 • Grundfos
 • Tulip, ledelsesgruppe
 • Aarhus Sygehus, diverse afdelinger
 • Præhospitalet Region Midt
 • Aalborg Sygehus, Biokemisk afdeling
 • Opgang2 Livsteater
 • Sony BMG
 • Frederiksberg Kommune
 • Røde Kors
 • Kaospiloterne: Vejleder og eksaminator på processemester 2006, 2007 samt 2009-2017
 • Kaospiloterne: Diverse processer samt tidsbegrænset teammanager med fokus på team-, gruppe- og individuel læringsproces
 • Ideel Reklame og marketing
 • Praktisk erfaring gennem projektledelse af Ebelfestival i Ebeltoft, Verdens mest Berejste Pølsevogn og Børn og Unge i Aarhus Festuge mm.
 • Kaospiloterne: Undervisning i social entreprenørskab
 • CBS: Undervisning i social entreprenørskab 
 • World50
 • Hald Ege Efterskole: Undervisning i projektledelse
 • KUU (Koordineret ungdomsuddannelse): Undervisning i projektledelse
 • VIA Viborg: Undervisning i social entreprenørskab
 • Københavns Universitet: Undervisning i social entreprenørskab
Luk menu